11 - Meetbeschikking vaststellen

Laatst gewijzigd door Mark van den Broek (Admin) op 27-11-2018 13:20:12


Identificatie
11
Omschrijving
Meetbeschikking vaststellen
Omschrijving generiek
Meetbeschikking vaststellen
Afbeelding

Meetbeschikking vaststellen.jpg

Categorie
Toezicht houden
Doel

Het opstellen van een meetbeschikking met daarin een afspraak hoe gemeten, bemonsterd en geanalyseerd moet worden om een representatief beeld te kunnen geven van de vuillast.

Aanleiding

Een aanvraag van een bedrijf om het afvalwater beperkt te mogen meten (bemonsteren en analyseren van afvalwater) om de vuillast vast te stellen.

Toelichting

Er zijn twee soorten bedrijven: tabelbedrijven, waarbij de vuillast wordt berekend met een coëfficiënt en meetbedrijven die de vuillast door meting, bemonstering en analyse vaststellen. Hierbij is geen onderscheid tussen bedrijven die lozen op de riolering (zuiveringsheffing) of in het oppervlaktewater (verontreinigingsheffing).

Om kosten te kunnen besparen kunnen meetbedrijven verzoeken om in aanmerking te komen voor een meetbeschikking om beperkt te mogen meten, bemonsteren en analyseren.

Het bedrijf dient zelf of via een adviesbureau een aanvraag in. Het Waterschap beoordeelt vervolgens de aanvraag en stelt vast de hoeveelheid metingen om zo goed mogelijk representatief beeld te krijgen van de vuillast.

Hierop wordt een meetbeschikking afgegeven met daarin een aantal voorwaarden waaraan de metingen moeten voldoen.

De meetbeschikking betreft één of meer kalenderjaren dan wel de tijdelijke periode van de sanering of bronnering.

Initiatie Extern / Intern
Extern
Handeling initiator
Aanvragen
Onderwerp
Meetbeschikking
Handeling behandelaar
Besluiten
Doorlooptijd behandeling (kalenderdagen)
56
Servicenorm behandeling (kalenderdagen)
56
Opschorting / aanhouding mogelijk
Nee
Opschorting / aanhouding toelichting
Verlenging doorlooptijd mogelijk
Ja
Verlenging toelichting
Indien voor het beoordelen van de aanvraag betreffende een afwijkende meetverplichting meer dan de geraamde tijd nodig is wordt de behandeltermijn met maximaal 6 weken verlengd.
Verlengingstermijn
42
Trefwoorden
Classificatiecode archivering
Vertrouwelijkheid
Openbaar
Verantwoordelijke
Publicatie-indicatie
Nee
Publicatietekst
Product / Dienst
Naam van het referentieproces
Link naar het referentieproces
Proceseigenaar
Verantwoordingsrelatie
RSIN broncatalogus
Domein broncatalogus
Identificatie zaaktype in broncatalogus
Omschrijving zaaktype in broncatalogus
Bronzaaktypelink
Versiedatum
Datum begin geldigheid
Datum einde geldigheid
Is deelzaaktype van zaaktypen
Relatie met andere zaaktypen

Tags:
Gemaakt door Mark van den Broek (Admin) op 25-08-2015 17:47:33
Deze 360º Overheid-site is ontwikkeld door VirtualConsult m.b.v. open-source-software XWiki 8.4.4
De inhoud is ontwikkeld in opdracht van in.spiratie.nl